29 de marzo de 2020

RESULTADOS DIA 28

Non houbo torneo da sesta, pero si os outros dous.


Nos dous torneos victoria de RoiandRoll que aunque vai acurtando distancias nos circuitos vai ter dificil recuperar nos tres días que quedan a diferencia alcanzada por franpedre.Deste xeito os circuitos quedan como segue:


Ningún comentario: