20 de agosto de 2008

Mais infomación VIII Agosto en Cambre

ORGANIZA:
Escola Xadrez Sigras
e-mail: escolaxadrezsigras@hotmail.com

VIII TORNEO XADREZ
“AGOSTO EN CAMBRE”
SABADO 23 DE AGOSTO
POLIDEPORTIVA DE CAMBRE

BASES DO TORNEO
1ª O VIII Torneo Xadrez “Agosto en Cambre” celebrase na Polideportiva de Cambre (detrás do concello) o sabado 23 de agosto do 2008.
2ª Xogarase `por sistema suizo a 7 rondas Ritmo de xogo 20 minutos por xogador finish.
3ª O Torneo comenzará coa presentacion dos xogadores as 10:30 da mañan e rematará coa entrega de premios as 20:00.
4ª O pago da inscripcion e obligatorio para todos os xogadores. Aquel xogador que non o teña realizado antes do inicio da 2ª ronda podrá ser eliminado do torneo.
5ª A organización reservase o dereito de eliminar a todo xogador que non se presente a unha das rondas
6ª O emparellamento realizarase por sistema informatico contra o que non haberá reclamacions.
7ª Sera o árbitro quen decida a colocacion dos reloxos.
8ª A orde de aplicación dos sistemas de desempate sortearase ó rematar o torneo de entre os seguintes: Progresivo, Bucholz Total e Bucholz Medio.
9ª Os premios non son acumulables, sempre se entregara o de maior cuantia. (A entrega farase por tranferencia bancaria)
10ª Todo o non especificado nestas bases rexirase polas normas e regulamentos da Federacion Internacional de Xadrez (FIDE)
11ª A participacion neste torneo supon a aceptacion das bases.

INSCRIPCIÓNS
XERAL 5 €
Xogadores Locais e Sub-14: Gratis

As inscipciós poderanse realizar por e-mail a escolaxadrezsigras@hotmail.com ou chamando os seguintes numeros de telefono:

981 61 31 86 (horario de maña)
652 696 531 (horario de tarde)

En calquer caso debera aportar os seguintes datos: nome e apelidos, idade e ELO nos casos que proceda.

HORARIOS
10:30 Presentacion de xogadores
1ª Ronda: 10:45
2ª Ronda: 11:45
3ª Ronda: 12:40
4ª Ronda: 16:15
5ª Ronda: 17:05
6ª Ronda: 17:55
7ª Ronda: 18:45
20:00 Entrega de Premios.

GENERAL
1º 300 € + Trofeo
2º 150 € + Trofeo
3º 120 € + Trofeo
elo fide< 1900
1º 100 €+ Trofeo
2º 50 € + Trofeo
sin elo fide
1º 70 € + Trofeo
2º 40 € + Trofeo
sin elo fide ni feda
1º 40 € + Trofeo
2º 20 € + Trofeo
local
1º 60 € + Trofeo
2º 40 € + Trofeo
OUTROS PREMIOS
1º Clasificado sub-18 : 30 € + Trofeo
2º Clasificado sub-18 : Trofeo
1º Clasificado sub-16: 30 € + Trofeo
2º Clasificado sub-16 : Trofeo
1º Clasificado sub-14:Trofeo + Libro
2º Clasificado sub-14: Trofeo
1º Clasificado sub-12:Trofeo + Libro
2º Clasificado sub-12: Trofeo
1º Clasificado sub-10:Trofeo + Libro
1º Clasificado sub-8: Trofeo + Libro